Uvjeti korištenja Ve.Net Cloud portala i izjava od davanju privole za korištenje osobnih podataka

Što je Ve.Net Cloud portal?

Ve.Net Cloud je internet aplikacija koja je dio sustava koji omogućuje fiskalizaciju transakcija sa samoposlužnih aparata kao što su: Autopraonice, Vending aparati, Snacker aparati, Parkirne rampe, TOALET rampe, Jajomati, mljekomati ili bilo koji sličan samoposlužni aparat. Ve.Net Cloud sastoji se od internet aplikacije prilagođene za rad sa mobitela, tableta ili računala, Web API sučelja koje omogućuje drugim aplikacijama (ERP i sl.) integraciju sa Vašim podacima te servisa koji se brine da su sve transakcije fiskalizirane i da Vam šalje obavijesti o prometima i ostale važne obavijesti vezane uz rad portala.

Ve.Net platforma koja uključuje Ve.Net Cloud portal, Ve.Connect uređaj, Ve.Net Web API, izvorni kod, bazu podataka i ostale aplikacije koje su dio navedene platforme vlasništvo je tvrtke Vending Connection Systems d.o.o, OIB: 64936191679 sa sjedištem u Samoboru, Jurja Dijanića 32. Izmjena, kopiranje, decompiliranje izvornog koda ili bilo kojeg njegovog dijela strogo je zabranjeno i može povući za sobom pravne posljedice.

Opće napomene

Korištenje ovog portala dozvoljeno je isključivo korisnicima koji imaju važeći ugovor o korištenju Ve.Net usluga s Vending Connection Systems d.o.o. (u daljnjem tekstu VCS)  te se smatra da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja i da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. VCS zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja portala bez obaveze prethodne najave te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Svrha portala je omogućiti samoposlužnim aparatima fiskalizaciju transakcija a korisnicima pregled i upravljanje podacima važnim za provedbu fiskalizacije. VCS se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo uporabom ili zlouporabom sadržaja i podataka, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja ili podataka. VCS se također u potpunosti odriče svake odgovornosti za točnost i istinitost podataka unesenih u portal. Sva odgovornost za točnost i istinitost podataka unesenih u portal leži na korisniku. Isključivi i jedini vlasnik podataka unesenih u portal je korisnik. Iako VCS nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja portala, ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne ili da neće biti pogrešaka u radu pojedinih funkcija portala. VCS ne odgovara za eventualnu nedostupnost portala, za gubitak podataka, gubitak dobiti ili bilo koju drugu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nastalu nedostupnošću portala ili greškom u sustavu. VCS ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na koje upućuje poveznicama.

VCS korisniku ustupa neisključivo i neprenosivo pravo korištenja Ve.Net Cloud portala za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između VCS-a i korisnika.
Korisnik ne stjeće pravo vlasništva ili bilo kakvo drugo pravo u pogledu navedenih aplikacija.
Korisnik nije ovlašten modificirati, prilagoditi, promijeniti, prevoditi ili stvarati izvedene radove iz navedenih aplikacija te nije ovlašten kopirati, umnožavati, instalirati, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili na drugi način pokušati pribaviti izvorni kod tih aplikacija, razvijati ili raditi nove inačice aplikacija kao ni distribuirati, podlicencirati ili koristiti na bilo koji način osim na način kako je to opisano ovim uvjetima.
VCS korisniku isporučuje aplikaciju za po načelu "as is" te se isključuje bilo kakvo jamstvo po pitanju materijalnih ili bilo kakvih drugih nedostataka aplikacija.
VCS ne može jamčiti neprestani rad aplikacija ili da prilikom korištenja aplikacija neće doći do pogrešaka u radu istih te da neće doći do kvarova koji bi mogli prouzročiti gubitak podataka korisnika. U tom slučaju VCS će poduzeti sve razumne mjere kako bi korisniku u najkraćem roku vratili njegove podatke iz zadnje sigurnosne kopije.

Specifikacija mogućnosti Ve.Net Cloud portala u sklopu uvjeta korištenja

 • Brzi pregled podataka o prometima (obavijesna ploča).
 • Upravljanje podacima o korisnicima portala.
 • Upravljanje digitalnim certifikatom za fiskalizaciju (unos, obnavljanje, brisanje).
 • Upravljanje podacima o poslovnom subjektu - obvezniku fiskalizacije.
 • Upravljanje podacima o poslovnim jedinicama poslovnog subjekta.
 • Upravljanje podacima o naplatnim uređajima.
 • Pregled, izvoz, naknadna fiskalizacija, storniranje transakcija
 • Automatska i ručna naknadna fiskalizacija nefiskaliziranih računa.
 • Storniranje transakcija.
 • Pregled računa i dugovanja za Ve.Net usluge.
 • Obavještavanje o dnevnim prometima poslovnih jedinica i ostalim važnim informacijama bitnim za fiskalizaciju.

Izjava o davanju privole za korištenje osobnih podataka

Vending Connection Systems d.o.o., OIB: 64936191679 sa sjedištem u Samoboru, Jurja Dijanića 32 (u daljnjem tekstu: VCS) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da će Vaši osobni podaci i podaci o poslovnom subjektu dostavljeni putem e-maila ili upisani u Ve.Net Cloud portal putem ekrana za unos podataka biti korištene za izradu ponuda,računa ili za slanje obavijesti vezane uz VCS proizvode i usluge u cilju poboljšanja iste. Sklapanjem ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka i podataka o vašem poslovnom subjektu i transakcijama sa vaših samoposlužnih aparata ustupljenih VCS-u ručnim unosom u portal ili putem Ve.Connect uređaja u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Sklapanjem ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu provedbe postupka fiskalizacije, za izradu ponuda ili računa za kupljenu robu odnosno usluge te za promotivne obavijesti vezane uz robu ili usluge koje nudi VCS. Podaci o transakcijama sa aparata biti će korišteni za slanje obavijesti o prometima vaših aparata isključivo na email adresu koju vi odredite putem Ve.Net Cloud portala. VCS će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zloupotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. VCS poštuje i štiti te čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i tvrtkinim Izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi izrade ponude, računa za kupljenu robu ili usluge te su vezani su uz prirodu posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su to izričito propisani zakonom. Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 3 (tri) mjeseca nakoni isteka važenja ugovora o korištenju Ve.Net Cloud usluge, nakon čega će isti automatski biti brisani prema propisanim procedurama VCS-a. U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji su prikupljeni i koji se obrađuju te iste po potrebi izmijeniti. Vašu privolu danu za obradu podataka možete u svakom trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući i/ili opozvati, odnosno od iste odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka.Opoziv privole automatski povlači i trenutni raskid ugovora o uslugama korištenja Ve.Net Cloud usluge. Opoziv možete podnijeti poštom na adresu sjedišta VCS-a ili e-poštom na adresu: info@vcs.hr. Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da VCS-u kao Voditelju zbirke osobnih podataka i korisnika obrađuje i koristi Vaše osobne podatke, podatke o poslovnom subjektu i transakcijama vaših samoposlužnih aparata u svrhu izrade ponuda, računa za kupljenu robu odnosno usluge ili slanje promotivnih ili obavijesti o prometima, robi i uslugama koje VCS nudi.